Bärgning av skåpbil och hästtransport slutar med massavlivning
Anmälan till polis gällande suspekt hund och hästtransport.
Hundägare finns inom alla samhällsgrupper och branscher. Anonym snabbfråga

Är du hundägare?

Så här ser svaren ut just nu

Laddar ... Laddar ...

I en anmälan till Polisen från två personer som via telefon söndagen 14 maj 2023 uppger att en kvinna kommit från Finland till en gård med skåpbil och hästtrailer med stort antal hundar och tre hästar.

Skåpbilen hade gått sönder i närheten av Haparanda och gick inte att köra. En bärgare skall enligt uppgifterna i anmälan till polisens ha bärgat och bogserat ekipaget till gården som ligger i en by i Tornedalen. I skåpbilen uppger anmälaren att det var 60 st hundar och tre hästar i hästtrailern. Händelsen skall ha skett den 13/5-2023

Föraren till skåpbilen är en tysk kvinna som kommit från Finland och var på väg till Tyskland då bilen gick sönder och inte gick att köra. Enligt uppgifter i SVT,s rapportering framgår att kvinnans dotter skall ha kontaktat paret på gården eftersom hon kände till dem efter att de tidigare gjort en hästaffär med varandra.

Till Internetfoto YoutubeInternetfoto YouTube

Dottern skall också ha berättat att hennes mor var i parets trakter i Tornedalen och behövde hjälp eftersom hennes bil hade gått sönder. I samtalet berättade dottern också att mamman hade med sig 6-8 hundar och tre hästar.

Paret ville hjälpa till. Då ekipaget var på plats och skåpbilen öppnades var utrymmet fyllt med vad som bland annat framgår i anmälan: ”60 hundar staplade på varandra i burar med max 6 st hundar per bur”

Länsstyrelsen

Hundarna var rädda, bajsade och kissade ned sig medan de två inringarna hjälpte kvinnan lasta ut hundarna. Anmälan till polisen avslutas med: ”Länsstyrelsen kommer hantera detta på måndagen”

Länsstyrelsen anländer till gården den 15 maj för djurskyddskontroll och har polisen med sig. Kontrollen ledde till att Länsstyrelsen fattade beslut om ett omedelbart omhändertagande av 83 hundar och tre hästar.

Efter dialog mellan Länsstyrelsen Norrbotten och Jordbruksverket fattade därefter Jordbruksverket beslut om omgående avlivning. Beslutet innefattade bland annat:

”Avliva samtliga hundar som omfattades av Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen. Antalet hundar som omfattas av länsstyrelsens beslut är så vitt vi vet 82 stycken.

Beslutet grundar sig på §6 p.1 i Förordning (2006:815) om provtagning på djur m.m.
Jordbruksverkets bedömer att smittskyddsstatusen för de djur som omfattas av beslutet inte kan spåras eller styrkas i den utsträckning som lagstiftningen kräver för att de inte ska anses utgöra en risk för smitta. Anledningen till att motivet för Jordbruksverkets beslut är att samtliga hundar saknar tillräckliga införseldokument.”

Jordbruksverkets beslut är verkställt och alla hundar avlivades den 17 maj 2023

SiS-presslegitimation med fotograf och hund.
Presslegitimerad nyhetsfotograf med hund.

Internetfotos redaktionella mediearbete i specialområde hund.

I det här specifika ärendet har det väckts många frågetecken om vad det här kan handla om. I arbetet med den här händelsen är Internetfoto i kontakt med berörda myndigheter som fattat besluten. Men även andra myndigheter och verksamheter som är viktiga att ha kontaktat.

Exempelvis har bärgningsföretag kontaktats i området för att höra vem som bärgat ekipaget, när bärgningen gjordes och från var. Men det större rikstäckande bärgningsföretag uppger i tidigare samtal att de inte känner till den här bärgningen, vare sig centralt eller lokalt.

Fast möjligheten att det kan vara en finsk bärgningstjänst är förstås tänkbar. Detta har i absolut senaste eftermiddag kunnat bekräftats i en intervju från finsk media som Internetfoto noggrant måste undersöka innan fler detaljer delas.

Ett finskt bärgningsföretag har i all fall gjort denna bärgning. Internetfoto ber därför att få återkomma med mer uppgifter då det även här är fortsatt väldigt stora frågetecken.

Wilma vid häst
Arkivbild Internetfotos Wilma vid häst

Därför, häng på Internetfotos fortsatta undersökande journalistik i den här händelsen. Grävjobbet fortsätter med det stora hundfallet och de tre hästarna i Haparandatrakten med omnejd.

*Tillagt 230602

 * Internetfotos krönika

Läs Internetfotos krönika som är första texten på den här webbplatsen om den här händelsen. Krönika innebär att krönikören för fram sina egna åsikter och tankar i ett dagsaktuellt ämne. Till krönika: 80 hundar och tre hästar i Tornedalen

Meddela de i ditt nätverk som kan vara intresserad av det här inlägget.
Prenumerera påDet finns alltid något att fira eller uppmärksamma. Varje söndag skickas nyhetsbrev med efterkommande veckas temadagar, namnsdagar och nationaldagar.