Energirikt Västerås med new York känsla
New Västerås

Spännande och kraftfull stad med ny arkitektur som ger känsla av The Big Apple.

Västerås från vattnet påminner lite om New York. Ny skyskrapa håller på att byggas bland de nya höghusen och de andra lite lägre fastigheterna. Sen får Mälaren symbolisera Hudsonfloden i den svenska versionen av The Big Apple, -staden som aldrig sover.

Energirik stad

Västerås kraftvärmeverk
Västerås kraftvärmeverk

Energimässigt och rent bokstavligt är Västerås spännande också. Intill Mälaren ligger även Sveriges största kraftvärmeverk som producerar energi till elnät och fjärrvärmenätet. Anläggningen levererar 700 Gigawatt el och 1800 GW värme per år.

Solklar energikälla

Solcellspark

En annan anläggning som finns i Västerås är en av Sveriges största solpark. Den är på cirka 40 000 kvadratmeter och har markmonterade solcellspaneler på rörliga solföljare.

Genom rörligheten höjd och sidled maximerar man solens strålar maximalt och utvinner 42-43 % mer energi än om de stod stilla.

På ett år producerar den här solparken närmare 1,2 Gigawatt (GW). Det räcker till ungefär 400 lägenheter. Solparken ligger vid E18 cirka 5 km från Västerås mot Enköping.

Watt och svensk elproduktion

  • 1000 watt = 1 kW
  • 1000 kW = 1 megawatt (MW)
  • 1000 MW = 1 Gigawatt (GW)
  • 1000 GW = 1 Terawatt (TW)

I Sverige år 2017 uppgick den totala elproduktionen till 159 Terawatt (TW)

Dela artikeln.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn