Länsstyrelsen Kalmar - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Kalmar - Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Kalmar – Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Kalmar är 1 av 2 Länsstyrelser i landet som inte redovisar några siffror med sin hundstatistik.

Länsstyrelsen Kalmar meddelar att de för ingen hundstatistik på antal hundar som omhändertagits eller vad som ska hända med de omhändertagna djuren.

Länsstyrelsen skriver: ”Vi har dessvärre inte den statistiken du söker sammanställd utan den fås fram genom att titta på de beslut om omhändertaganden och beslut om vad som ska hända med de omhändertagna djuren.

(*) Det framgår inte i alla omhändertagandebeslut hur många hundar som omhändertagits då vi inte riktigt vet förrän vi är på plats. Vi för ingen statistik över antalet hundar som omhändertas och har ingen skyldighet att ta fram specifika uppgifter ur beslut.”

Kalmar Länsstyrelse meddelar i samma svarsmejl att ta del av handlingarna kan göras mot kostnad. Men Internetfoto uppfattar deras svar att (*) Det framgår inte i alla omhändertagandebeslut hur många hundar som omhändertagits och att Kalmar Länsstyrelse inte har någon skyldighet att ta fram specifika uppgifter ur beslut.

Detta är siffror som är viktiga i Internetfotos sammanfattning som av den anledningen inte begär ut redovisningen mot kostnad. Utan Kalmar Länsstyrelse blir en av två av Sveriges Länsstyrelser som inte ingår i Hundstatistik 2020

  • Kan ej redovisa några tillförlitliga siffror (Internetfotos anmärkning)

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Kalmar

Kontakta Länsstyrelsen Kalmar
Regeringsgatan 1
391 86 Kalmar
Telefon vxl: 010 – 223 80 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Kalmar

Sjyst om du delar det här...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enkelt, Kryssa bara i prenumerera när du gör Hund-ID kortbeställningen. Prenumerationen bekräftar du sedan smidigt via bekräftelsemejlet som skickats till dig.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn