Länsstyrelsen Kalmar - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Kalmar - Hundstatistik 2020

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Länsstyrelsen Kalmar – Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Kalmar är 1 av 2 Länsstyrelser i landet som inte redovisar några siffror med sin hundstatistik.

Länsstyrelsen Kalmar meddelar att de för ingen hundstatistik på antal hundar som omhändertagits eller vad som ska hända med de omhändertagna djuren.

Länsstyrelsen skriver: ”Vi har dessvärre inte den statistiken du söker sammanställd utan den fås fram genom att titta på de beslut om omhändertaganden och beslut om vad som ska hända med de omhändertagna djuren.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

(*) Det framgår inte i alla omhändertagandebeslut hur många hundar som omhändertagits då vi inte riktigt vet förrän vi är på plats. Vi för ingen statistik över antalet hundar som omhändertas och har ingen skyldighet att ta fram specifika uppgifter ur beslut.”

Kalmar Länsstyrelse meddelar i samma svarsmejl att ta del av handlingarna kan göras mot kostnad. Men Internetfoto uppfattar deras svar att (*) Det framgår inte i alla omhändertagandebeslut hur många hundar som omhändertagits och att Kalmar Länsstyrelse inte har någon skyldighet att ta fram specifika uppgifter ur beslut.

Detta är siffror som är viktiga i Internetfotos sammanfattning som av den anledningen inte begär ut redovisningen mot kostnad. Utan Kalmar Länsstyrelse blir en av två av Sveriges Länsstyrelser som inte ingår i Hundstatistik 2020

  • Kan ej redovisa några tillförlitliga siffror (Internetfotos anmärkning)

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Kalmar

Kontakta Länsstyrelsen Kalmar
Regeringsgatan 1
391 86 Kalmar
Telefon vxl: 010 – 223 80 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Kalmar

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn