Dustin Expo 2018
Dustin Expo 2018, © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Norden största IT-mässa i Ericson Globe öppnades av Dustins VD och koncernchef Thomas Ekman

Thomas Ekman VD Dustin
Thomas Ekman VD Dustin © Foto Patric Lindén / Internetfoto

På scen i Globens mitt öppnade Dustins VD Thomas Ekman med seminarium. Han lyfte bland annat frågor som beslutsfattare inom IT står inför och vikten av kunskaperna att kunna prioritera rätt i verksamheters IT-satsningar.

Moderator vid Dustin Expo 2018 är Beata Wickbom, senior rådgivare på innovationsbyrån itch, -creating tomorrow today.

Thomas Ekman och Beata Wickbom
Thomas Ekman och moderator Beata Wickbom © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Ledarskap och kommunikation i en orolig värld

Jan Eliasson på scen Dustin Expo 2018
Jan Eliasson på scen Dustin Expo 2018 © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Som inbjuden talare var Jan Eliasson, svensk toppdiplomat med erfarenheter som utrikesminister och som tidigare vice generalsekreterare för FN. Till Dustin Expo kom Eliasson och berättade om ledarskap och kommunikation i en orolig värld med många olika hotbilder som finns i vår värld.

”Det finns en plan B men inte en planet B”

Mr Eliasson hänvisade till en rad av olika hot som är på väg att ställa till det för vår värld, men att det också finns bra och positiva vägar att gå för att bearbeta problemen så det finns möjlighet till lösningar på dessa.

Jan Eliasson bättre värld © Foto Patric Lindén / Internetfoto

För att dämpa oroligheterna och förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar både politiskt och miljömässigt för världen gav Eliasson förslag på fyra bra vägar. Dessa var att börja arbeta mer tillsammans med unga människor, fler kvinnor på viktiga poster, utbildning och information, men också hålla blicken mot horisonten och agera direkt när problem uppenbarar sig. Sådana arbeten skulle kunna ge en tryggare värld.

Thomas Ekman och Jan Eliasson
Thomas Ekman och Jan Eliasson© Foto Patric Lindén / Internetfoto

 

Dela gärna det här...