Behörig drönaroperatör och fjärrpilot
Go Pro Karma

Nya kompetenskravet med drönarkort är uppfyllt och Internetfoto står redo för nya flygningar.

Internetfoto är nu registrerad drönaroperatör och behörig fjärrpilot som uppfyller de nya EU-kraven för drönarflygning. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller oavsett om man är privatperson eller näringsidkare.

Beroende på hur drönare ska flygas eller användas finns olika kategorier. I öppna kategorin finns A1/A3 och A2 behörigheterna.

Internetfoto innehar både A1/A3 och A2 behörighetsbevis som ger befogenhet till mer utökad flygning. Drönarkorten gäller i fem år.

Öppen kategori - Drönarkort A2

A2 drönarkort PL
A2 drönarkort utökad behörighet.

Med utökad kompetens ger drönarkortet A2 möjlighet att flyga mer avancerat och hålla kortare avstånd till människor.

Exempelvis om du har en drönare (<4 kg) med funktionen lågfartsläge kan flygning göras då folk befinner sig på minst 30 meters avstånd. Är lågfartsläget aktiverat kan avståndet minskas till fem meter efter noggrann situationsbedömning.

För de äldre drönare som saknar lågfartsläge och som väger högst två kg är 50 meter det närmsta man får flyga människor som inte är involverade i flygningen.

Öppen kategori - Drönarkort A1/A3

A1/A3 EASA drönarkort.
A1/A3 drönarkort.

Drönarkortet A1 är kanske främst för hobbyflygaren som flyger drönare lättare än 900 gram och med begränsad omfattning till människor.

I klassen A3 får flygningar göras med tyngre drönare. Det kan passa företagare som arbetar som lantbrukare med skog och åkerbruk där människor och allmänhet inte brukar vistas.

Begränsad omfattning är samma både för A1 och A3. Det ska hållas ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden, dvs platser som parker, friluftsområden etc...

Transportstyrelsen

Behörighetsbevisen fås efter godkända teoriprov hos Transportstyrelsen. I skrivande stund innehåller A1/A3 provet 40 frågor och vill man komplettera med A2 tillkommer 30 frågor.

För godkänt resultat krävs minst 75% rätt på proven. Varje prov kostar 130 kr styck och en årlig registreringsavgift på 50 kr tillkommer.

Mer om drönarkort hos Transportstyrelsen Drönarkort

Dela gärna det här...
Nyhetsbrev

annons