GDPR seminarium
GDPR seminarium © Foto Patric Lindén / Internetfoto

General Data Protection Regulation seminarium på Dustin Expo 2018, Nordens största IT-mässa i Globen.

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. På Dustinscenen fanns debattpanel med partners från advokatfirman Lindahl och GRO Advokatbyrå där Caroline Olstedt Carlström och Sofia Bruno stod för juridisk expertis vad det gäller GDPR

Caroline Olstedt Carlström och Sofia Bruno
Caroline Olstedt Carlström och Sofia Bruno © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Caroline Olstedt Carlström inledde med att förklara vad GDPR innebär och vad som behöver göras i en verksamhet. För att komma ihåg viktiga punkter gav hon tips på 6 st ledord: Vem, vad, hur varför, när och var.

Dessa är mycket användbara punkter för att få till en bra GDPR-plan.

GDPR tips
GDPR tips © Foto Patric Lindén / Internetfoto
  • Vem, är personuppgiftsansvarig.
  • Vad, är plattformen, finns kundregister, leverantörer, CRM stöd etc...
  • Hur, behandlas informationen i verksamheten.
  • Varför, Definiera tydligt syftet med informationen och står den på laglig grund för ändamålet.
  • När, kan informationen användas och är den relevant och aktuell. Är information inaktuell ska den raderas ur systemen.
  • Var, bedrivs verksamheten i tredjeland, utanför eller inom EU
Ansvarsfull Databehandling
Ansvarsfull Databehandling © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Alla dessa och andra frågor som dyker upp beroende på verksamhet ska leda till samma mål, det vill säga "Ansvarsfull Databehandling"

Det är mycket arbete som alla måste göra. Många människor som arbetar med de här frågorna tror också att när man är klar med att GDPR-säkra verksamheten till den 25 maj så är man färdig. Men så är inte fallet, tvärtom så börjar jobbet då.

Paneldebatt

Paneldebatt GDPR
Paneldebatt © Foto Patric Lindén / Internetfoto

I paneldebatten samtalades det även om hur informationen om företagets anställda ska behandlas, vilka erfarenheter bör personer ha som ingår i teamet som ska arbeta vidare med GDPR frågor i verksamheten etc...

GDPR monter
GDPR monter © Foto Patric Lindén / Internetfoto

Avslutningsvis fanns tid för frågestund i GDPR montern som låg i nära anslutning till seminariescenen.

Dela gärna det här...