Graphic recording
Graphic recording, från ord till bild.

Talets budskap illustreras med pennor och papper i samtalets realtid.

Graphic recording är en kommunikationsmetod som visuellt beskriver ett samtal medan det genomförs. Med pennor som verktyg skapas tecknade bildserier som ger en visuell beskrivning till lyssnaren.

Bilder förstärker budskapen och det blir lättare för lyssnaren att minnas vad talaren förmedlat. Dessutom visar det sig att även risken för missförstånd minskar oerhört mycket.

Vid Personal & Chefmässan i Kistamässan den 21/22 februari visade företaget Moderna Kompetenser hur gäster i deras podcast fick sina ord översatta till en bildkarta.

Erik Lewin, VD Vesper Group AB
Erik Lewin, VD Vesper Group AB

Med tomt ark vid podens början med Erik Lewin, VD Vesper Group AB fylldes arket på med illustrationer av Terese Ellnestam.

Lyssnar in budskap
Lyssnar in budskap.

Färdigställd sammanfattning

När poden var över var bildserien med Lewins budskap träffsäkert sammanfattat.

Tecknad sammanfattnng
Träffsäker sammanfattning

Ta del av Terese Ellnestams Graphic recording - Konsten att kommunicera
Klicka in på: grafant.se

Bussigt att du delar, tack

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn