Länsstyrelsen Jönköping Hundstatistik 2021
Jönköping Hundstatistik 2021
Intresserad av bilderna?Bilder för webbpublicering.
Kontakta Internetfoto för pris och villkor.

Länsstyrelsen Jönköping redovisar 17 st omhändertagna hundar med stöd av Djurskyddslagen och Tillsynslagen.

Länsstyrelsen Jönköping hundstatistik och åtgärder med 17 omhändertagna hundar år 2021

Anonym snabbfråga

Är du hundägare?

Så här har andra svarat

Laddar ... Laddar ...

Chart by Visualizer
  • 4 st avlivades - R.I.P
  • 6 st såldes - Till privatpersoner.
  • 6 st återlämnades - Efter utredning till ägaren.
  • 1 st överläts - ex) Till djurstall för omplacering.

Totalt antal hundar per år

2020 8st
2021 17st

Djurförbud

Länsstyrelsen Jönköping utfärdade dessutom totalt 9 st djurförbud under året.

Antalet är totalt utfärdade djurförbud som länsstyrelsen beslutat under året. Ett djurförbud kan ha olika omfattning. Exempelvis vilken typ av djur förbudet gäller, begränsningar om antal djur en person får ha eller ifall en person får djurförbud som gäller för samtliga djurslag.

Internetfoto redovisar totalen och inte djurslag eller grad av djurförbudet.

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket och är dit Tullverket rapporterar sin statistik om djurärenden.

Länsstyrelsen Jönköping

Kontakta Länsstyrelsen Jönköping
Brunnsgatan 1
551 86 JÖNKÖPING
Telefon vxl: 010-223 60 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Jönköping

Meddela de i ditt nätverk som kan vara intresserad av det här inlägget.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn