Länsstyrelsen Västernorrland - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Västernorrland - Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Västernorrland redovisar 7 beslut.

Länsstyrelsen Västernorrland redovisar 7 beslut för år 2020. De meddelar siffrorna rör antal beslut och inte antal hundar med anledning av att det inte är sökbart i deras ärendehanteringssystem.

 • Återlämnade - Efter utredning till ägaren.
 • Överlåtits - ex) Till djurstall för omplacering.
 • Avlivats - R.I.P
 • Sålts - Till privatperson.

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Västernorrland

Kontakta Länsstyrelsen Västernorrland
Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
871 86 Härnösand
Telefon vxl: 0611 – 34 90 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Västernorrland

Sjyst om du delar det här...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Enkelt, Kryssa bara i prenumerera när du gör Hund-ID kortbeställningen. Prenumerationen bekräftar du sedan smidigt via bekräftelsemejlet som skickats till dig.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn