Länsstyrelsen Västernorrland - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Västernorrland - Hundstatistik 2020

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Länsstyrelsen Västernorrland redovisar 7 beslut.

Länsstyrelsen Västernorrland redovisar 7 beslut för år 2020. De meddelar siffrorna rör antal beslut och inte antal hundar med anledning av att det inte är sökbart i deras ärendehanteringssystem.

  • Återlämnade - Efter utredning till ägaren.
  • Överlåtits - ex) Till djurstall för omplacering.
  • Avlivats - R.I.P
  • Sålts - Till privatperson.

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Västernorrland

Kontakta Länsstyrelsen Västernorrland
Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
871 86 Härnösand
Telefon vxl: 0611 – 34 90 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Västernorrland

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn