Neova pelletsfabrik i Gävle
Neova pelletsfabrik i Gävle

Internetfoto återgår till energimarknaden

Med bakgrund av tidigare företagande inom bioenergibranschen där jag i 7 år var återförsäljare åt en stor svensk tillverkare av värmepellets har jag nu fått möjligheten att återgå till att arbeta med energilösningar som är väldigt fördelaktiga både då det gäller ekonomi och miljö.

Energifrågor står globalt väldigt högt på världens politiska agendor med frågor kring elproduktion som ställer både industrier och hushåll inför stora förändringar. Kärnkraft, olja, kol och gas har länge varit de största energikällorna men också de som orsakat mest negativa följder, både miljömässigt och ekonomiskt där kärnkraftsolyckor, krig, intressekonflikter om hur gasledningar ska dras och brunkolsbrytning med mera har skapat en mer orolig värld.

Men! Bara de senaste 10-20 åren har förnyelsebar energi för storskalig användning utvecklats till något väldigt positivt. Solcellsparker, vindkraftsstationer, energibojar för vågkraft, luft och bergvärmepumpar med mera har byggts och skapats, men också energieffektiva produkter som LED belysning och elbilar som gör stor inmarsch i människans strävan att hitta bra, rena och effektiva energilösningar. Början av 2000-talet kom möjligheten att du som elkonsument i Sverige kunde producera egen el och sälja överskottsenergin ut på det svenska elnätet.

Solenergi som producerar el
År 2009, Tidig solcellsanläggning som producerar el

Uppvärmning och framställning av kyla kräver största energiförbrukningen för varje enskild, men belysning kommer inte långt efter. Visste du exempelvis att ¼ av världen energiförbrukning går åt till belysning?

Med den anledningen återgår jag med mitt företag Internetfoto till arbetet tillsammans med ett LED företag där mina främsta uppgifter kommer vara att arbeta med att erbjuda näringsliv och offentliga verksamheter LED belysning som är snabb ekonomiskt fördelaktig för den enskilda verksamheten, men också en globalt miljömässigt vinnande åtgärd för vår värld.

Mina tre främsta och största intressena inom energifrågor är LED belysning, solenergi och elbilar.

Mitt tidigare företag Direktved (2003-2010) var inom uppvärmning och sysslade sju år med försäljning av värmepellets till den svenska villamarknaden.

Här några bilder från år 2009 med samarbetet med Bioenergiföretaget Neova som bland annat har pelletsfabrik i Gävle.

Dela gärna det här...

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn