Länsstyrelsen Kronoberg - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Kronoberg - Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Kronoberg redovisar 9 underställelser från polisen.

Länsstyrelsen Kronoberg meddelar att de för ingen hundstatistik på antal hundar som omhändertagits eller hur många som avlivats/överlåtits eller lämnats tillbaka.

Kronoberg kan dock uppge att de haft 9 ärenden med underställelser från polis. Av dessa fall har länsstyrelsen upphävt 6 stycken fall när de funnit någon familjemedlem/vän som kunnat ta hand om hunden/hundarna.

(Internetfoto uppfattar detta som att underställelse främst gör gällande för att en ägare avlidit eller drabbats av något som gör att denne inte kan ta hand om sin hund)

  • Polisärenden - Underställd

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Kronoberg

Kontakta Länsstyrelsen Kronoberg
Kungsgatan 8
351 86 Växjö
Telefon vxl: 010 – 223 70 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Kronoberg

Sjyst om du delar det här...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enkelt, Kryssa bara i prenumerera när du gör Hund-ID kortbeställningen. Prenumerationen bekräftar du sedan smidigt via bekräftelsemejlet som skickats till dig.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn