Länsstyrelsen Kronoberg - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Kronoberg - Hundstatistik 2020

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Länsstyrelsen Kronoberg redovisar 9 underställelser från polisen.

Länsstyrelsen Kronoberg meddelar att de för ingen hundstatistik på antal hundar som omhändertagits eller hur många som avlivats/överlåtits eller lämnats tillbaka.

Kronoberg kan dock uppge att de haft 9 ärenden med underställelser från polis. Av dessa fall har länsstyrelsen upphävt 6 stycken fall när de funnit någon familjemedlem/vän som kunnat ta hand om hunden/hundarna.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

(Internetfoto uppfattar detta som att underställelse främst gör gällande för att en ägare avlidit eller drabbats av något som gör att denne inte kan ta hand om sin hund)

  • Polisärenden - Underställd

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Kronoberg

Kontakta Länsstyrelsen Kronoberg
Kungsgatan 8
351 86 Växjö
Telefon vxl: 010 – 223 70 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Kronoberg

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn