Gotland och Polen
Nationell och Internationell sjöfart nynäshamn Destination Gotland och Polferries 210629

Min reflektion på Tullverkets senaste statistikrapport gällande stoppade hundar vid gränsen.

Tullverkets statistikrapport angående stoppade hundar vid landets gränser har bara under de sex första månaderna 2021 redan nått 259 hundar. Dessa kan jämföras med år 2020 då Tullen stoppade 280 hundar under hela året.

Året dessförinnan, det vill säga 2019 var det totalt 200 hundar som myndigheten stoppade. Så det är en snabb och orolig procentökning med hundar som av olika anledningar inte fått komma in i Sverige.

Anonym snabbfråga

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Fast mörkertalet med smuggelhundar lär säkert vara högre. Statistiken är ju trots allt bara en redovisning med de hundar som upptäckts.

Nynäshamn hamn

Polferries 29/6-21
Gdansk - Nynäshamn 210629

Något som väckt min uppmärksamhet i rapporten är hur det exempelvis kommer sig att Nynäshamn Hamn endast har ett hundfall de senaste 2,5 åren. Lika märkligt är det gällande Värtahamnen i Stockholm samt Kapellskär i Norrtälje med främst last och passagerartrafik från Estland och Lettland. Från dessa hamnar redovisas noll hundfall.

Trots att det till exempelvis i Nynäshamn Hamn anländer färjor 6 gånger i veckan med gods och passagerartrafik från Polen. Ett land som uppmärksammats i bland annat TV-programmet "Älskade smuggelhund".

Programmet sändes i två delar och kunde ses på SVT-play fram till och med den 30 oktober 2020

Tullnärvaro

Därför blev det att 29/6-21 besöka Nynäshamn Hamn och undersöka och se hur en vanlig sommardag kunde se ut är när en färja anländer. Personbilar, skåpbilar och långtradare brukar komma den här vägen från Polen.

Så också den här dagen då en hel del långtradare rullade av och ställde sig i kö för att passera gränsen. Men! I min observation kändes som att det var en väldigt låg tullnärvaro den här dagen.

Lastbilar från Polferries
I väntan på gränsövergång Nynäshamn Hamn 210629

Jag har visserligen inga belägg att påstå att Tullverket inte skulle ha varit på plats med tillräcklig styrka. Detta eftersom jag inte såg själva tullfiltret.

Personlig åsikt om Tullverkets statistikrapport Stoppade hundar
Utfart Tullområde Nynäshamn Hamn

Därför kan jag bara uppge hur min känsla var. Jag såg enstaka tullpersonal och en eller max ett par tullfordon på plats. Detta gjorde att jag upplevde att kontrollen inte kunde vara så hög.

Polferries Nova Star vid kaj
Polferries Nova Star vid ankomst Nynäshamn Hamn 210629

Men som skrivet ovan. Det kan ha varit mer folk från myndigheten på plats men som jag inte uppfattade. Ifall det skulle vara så att det bara var max ett par bilar från tullen som tog emot polska Polferries, Nova Star.

Då kan det nog vara bra att se över kommande tulltillsättningar och se till till att ha ordentlig med styrka vid alla framtida ankomster med internationell färjetrafik.

Mina frågor till och svar från Tullverket

Det här gjorde att jag mejlade och ställde några följdfrågor till Tullverket angående statistikrapporten från myndigheten. Mejlet togs emot och svarades av biträdande enhetschef vid Tullverkets kontrollavdelning Syd.

Fråga 1

Vilken typ av personkategori är det som står för den stora mängd hundar som återförs, är det privatpersoner i personbilar eller yrkeschaufförer inom transportsektorn?

  • "Jag skulle vilja påstå att det rör sig uteslutande av personer som kommer i personbilar eller skåpbilar och inte yrkeschaufförer inom transportsektorn."

Min reflektion: Både år 2020 och årets första 6 månader har väl pandemin gjort att privat och turistresor inte varit full lika många som ett icke pandemiår.

Så det verkar konstigt att ökningen skulle bero på att allt fler hundar uteslutande kommer in med person/skåpbilar och inte yrkeschaufförer inom transportsektorn.

Dessutom har jag tidigare skrivit om om två rumänska lastbilschaufförer som via Polen anlände Verkö Hamn där de fastnade i tullfiltret med tio hundar. Därför tycker jag det känns som att det inte går att utesluta yrkeschaufförer inom transportsektorn.

Domen just i det fallet för de de båda chaufförerna blev vardera 6 månaders fängelse.
Läs internetfotos tidigare artikel: Hundsmugglare dömda till fängelse

Fråga 2

Min reflektion angående svaret på min andra fråga tycker speglar en allvarlig brist och som borde vara en självklarhet att göra.

Frågan löd: Som det står i rapporten kan smugglarna försöka igen genom nya transporter. Hur gör Sverige när en återutförsel beslutats. - Kontaktas Tullen i landet hunden/hundarna återförs till?

  • "Nej, vi kontaktar inte det land som hunden återutförs till."

Det här tycker jag är en anmärkningsvärd miss eftersom återresan är ännu en väldigt svår upplevelse för de här oskyldiga hundarna. Att då vid återutförsel inte ens kontakta tullkollegorna om vad som skett och vilka fordon det kan finnas liv i som kanske håller på att rinna ut i form av djurplågeri.

Bristande kommunikation med motsvarande lands tullmyndighet.

Bara för att svenska statistiken säger återutförsel så behöver det inte betyda att hunden/hundarna överlever. Utan risken kan nog tyvärr vara tvärt om tror jag.

Dels därför hundarna återigen får vänta länge på en flera timmar lång transport på färjan. Därefter vet ingen vad hundarna utsätts för då de kommit över gränsen i landet det tidigare lämnat.

Med rapportering till andra landets tullmyndighet skulle iallafall landet som tar emot återutresande från Sverige få information och då skulle kunna kontrollera djurens status då de kommer fram, och därefter följa upp vad som sker vidare med dem. Sådan kontroll skulle även visa att smuggling är förenat med risktagande.

Öka risken för upptäckt

Då deras myndigheter skulle få reda på vad som skett och sker i lastbilar och andra fordon så kan deras tull, polis och andra myndigheter sätta igång lokalt och arbeta från sitt håll och åtminstone straffbelägga personerna för djurplågeri.

Dessutom får deras tullmyndighet vetskap om personer och kan då hålla extra koll på fordon, speciellt åkerifordon inom transportsektorn som kanske har kontinuerligt med körningar till Sverige men som tidigare stoppats med otillåten last.

Det här tycker jag skulle kunna vara ett försök och bra start på ett proaktivt arbete som skulle kunna leda till att minska oseriösa uppfödare i så kallade valpfabriker samt försvåra för smugglares fortsatta grymma hantering med hundar och andra djur som får lida enormt.

I pressmeddelandet står även

- ”Det är efterfrågan som styr. Vi på Tullverket eller andra myndigheter kan inte stoppa den här illegala verksamheten om människor fortsätter att köpa smuggelhundar.”

Min reflektion på det påståendet är att så kan fallet säkert vara att man inte kan stoppa den illegala verksamheten. Men ifall min känsla stämmer om att det finns utrymme för ökad tullnärvaro och att den stärkta lagstiftning om djurplågeri som kan vara på gång i höst kommer att genomföras.

Då tror jag det kan finnas hopp att lösa det här problemet med hundsmuggling. Självklart måste hundköpare hjälpa till och skärpa sin medvetenhet de också. Det är viktigt att man som blivande hundägare gör sitt bästa för att bakgrundskolla vovven så nya familjemedlemmen behandlats väl.

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Resurser och ledarskap

Det framgår även i pressmeddelandet att det blivit en arbetsmiljöproblem där tullpersonal tycker det är oerhört påfrestande och jobbigt att tvingas vara med när veterinär avlivar valpar som vuxna.

Varje hund är en unika varelse som helt oskyldigt utsatts av människor som endast ser pengar utan att ta hänsyn till andra individers liv.

Jag vill även passa på att starkt understryka att det här inte är kritik mot de som arbetar vid gränserna. De gör säkert sitt bästa med de resurser de har. Utan det är en politisk fråga och högst troligt även administrativa ledarskapsfrågor som måste lösas.

Det man kan önska är att politiker förser Jordbruksverket och Tullmyndigheten ökade resurser och befogenheter. Sen får man även hoppas chefer inom Tullverket förvaltar resurserna på bästa möjliga sätt och fördelar verktygen till sin tullpersonal på fältet.

Kolla gärna mer statistik på Internetfoto från Tullverkets statistik

Dela till ditt nätverk

Var med och stötta Internetfotos fristående mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete med undersökande fotojournalistik till förmån för hundars välmående och samverkan med människor.

Din gåva stöttar bland annat till:
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn