Gräns och tullstation
Internetfoto Arkivbild gräns och tullstation.

Åtta valpar och två vuxna hundar döda. Ena valpen död innan veterinär kommer på plats och de andra nio hundarna efter beslut om att avlivas.

2020-09-04 Hundsmugglare dömda till 6 månaders fängelse i Blekinge Tingsrätt. Hundarna färdades i två olika rumänskregistrerade lastbilar med Polenfärjan som anlände Verkö Hamn i Karlskrona den 21/7-20

Det var totalt 10 hundar där fyra valpar färdades i förarhytten i den ena lastbilen och fyra valpar i den andra hytten samt två vuxna hundar i lasten.

Resan från Rumänien tog 27-28 timmar och färjan från Gdynia i Polen tog 11 timmar. Under båtfärden har man inte möjlighet att gå ned till fordonen under resan.

I svenska tullen får de vatten och är jättetörstiga. Den ena valpen är i så pass dåligt skick att den dör innan veterinär hinner komma på plats. Hundburen den varit i luktade starkt och alla fyra valparna var blöta på grund av att de hade gjort sina behov i buren. Tullinspektören kontrollerade valparna med chipmätare och kunde även konstatera att bara halsbanden var märkta, inte hundarna.

Hundpassen för de två vuxna hundarna har haft uppenbara brister, eftersom de saknat uppgift om hundarnas ägare. Valparna har saknat hundpass helt. Samtliga hundar har saknat hälsointyg E9.206 och giltig id-märkning.

Lastbilschaufförerna döms för smuggling, 3 § 1 st och 5 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling 2020-07-21

Påföljden blev 6 månaders fängelse. Eftersom chaufförerna saknar hemvist i Sverige finns risk för att de på fri fot håller sig undan straffet. Därför ska de vara kvar i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot dem.

Kostnad för det här ärendet:

  • 10 hundar som högst troligt utstått stort lidande och fick betala med sina liv.
  • 82 773 kr ex moms där skattebetalarna får stå för kostnaderna för försvararna /och målsägandebiträdet.
  • Tillkommer gör också dygnskostnader för två personers vistelse i fängelse 6 månader.
Dela gärna det här...