Gågata större delen av dygnet
Gågata större delen av dygnet

Swedenborgsgatan blev den första gatan att stängas av för motorfordonstrafik

Under en försöksperiod mellan juni – augusti 2015 stängs Swedenborgsgatan på Södermalm i Stockholm mellan Mariatorget och Södra Station av för allmän motorfordonstrafik och blir gågata. Endast trafik med särskilt tillstånd och varutransporter kommer få trafikera gatan. Försöket är för att se hur rörelsemönstret ser ut och med målsättning att kunna skapa fler permanenta gågator i Stockholm.

Dela gärna det här...