Jason Franklin
Jason Franklin

Grand Hotell i Stockholm höll under torsdagen 4 juni evenemanget: Stockholm Philanthropy Symposium 2015.

Stockholm Philanthropy Symposium år 2015 inbjudna talare var bland andra filantroperna: DR. Jane Goodall, Melinda Gates och Gunhild Stordalen som ingick i samtalpanelen där också Annika Söder deltog och som ledes av moderatorn: Professor Hans Rosling.

Konferensen syftade till nyttan av välgörenhet där främst organisationer och företag även har ett ”No profit” tänkande i sina utbud och där vinsten istället doneras till välgörande ändamål inom exempelvis utbildning, forskning, hälsa och kultur etc...

DR: Jane Goodall stod för en alldeles egen och fantastisk berättelse vad filantropi har betytt för henne. Sedan år 1977 har Jane en ”Fondation” (Jane Goodall Institute) dit organisationer och företag donerar ekonomiskt stöd så fortsatt och fler studier bland primatologiska undersökningar, men också att kunna ge möjligheter till ekonomiskt stöd till andra forskare som arbetar för en bättre värld inom andra ämnen.

Primatologen Goodall berättade att det viktigaste är att att ha passion för det man gör och att vilja väl. I hennes 81-åriga liv har hon bland annat under 44 år studerat Schimpanser och deras livsmönster i Gombe Stream nationalpark i Tanzania.

Bussigt att du delar, tack

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn