Life
Life :-)

Årets huvudtalare vid 1:a maj firandet på Norra Bantorget i Stockholm var LO ordförande Karl-Petter Thorwvaldsson. Han inledde sitt tal med att berätta om August Palm som år 1881 ville bilda en svensk socialdemokratisk rörelse. August höll sitt första offentliga tal på Hotel Stockholm i Malmö den 6:e november år 1881 för att sedan i december, eftermiddagen på annandag jul samma år tala inför ett par tusen personer i Lilljansskogen som med det blev startskottet för Stockholms Arbetarparti.

Vidare i Thorwvaldssons tal tog han upp frågor om alla människors lika värde och att alla medborgare ska ha lika rätt till välfärdens utbud och där vinsterna inte bara ska gå till aktieägarna i företagen som bedriver verksamheter inom välfärdsområdena.

Annons
Annons

Arbetslöshetsfrågor var också en stor del av talet där Thorwvaldsson menar på att sysselsättningen måste komma igång. Därför ska det satsas 70 miljarder kronor på nya tjänster inom bland annat kommun och landsting, utbyggnad av kollektivtrafiken och uppbyggnad av fler bostäder. Målet med den stora satsningen är att ha bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna inom EU senast år 2020

Talaren innan Karl-Petter Thorwvaldsson var Karin Wanngård, oppositionsborgarråd i Stockholm som kandiderar till att bli Stockholms Finansborgarråd. Karin Wanngård talade främst om utbildning men också om nya jobb och boende.

Dela artikeln.
Annons

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn