Handelskammarlunchen på Grand Hotel gästades idag av Dagens Nyheters VD Gunilla Herlitz
Drygt 60 personer hade kommit och fyllt upp Carl Larssonrummets dukade lunchbord. Herlitz blev intervjuad av Handelskammarens VD Maria Ranka som ställde frågor angående hur dagens medier, och då framför allt Dagens Nyheter pappersutgåva och hur de tacklar konkurrensen från digitala medier.

Gunilla Herlitz har utbildning från Handelshögskolan och journalistutbildning från Poppius. Herlitz var chefredaktör för Dagens Industri i sex år när hon i maj år 2009 erbjöds VD uppdraget på DN av Jonas Bonnier. Dagens Nyheter hade då gått back över 100 miljoner om året under ett par år, och en av de många åtgärderna blev att alla på centralredaktionen fick söka om sina tjänster samt att det blev uppsägningar om drygt 100 personer som fick lämna Dagens Nyheter.

En annan stor nöt att knäcka är att se över distributions och produktionskostnader för den tryckta tidningen. För med den digitala utvecklingen blir det fler läsare i digitala formerna än i den fysiska tryckta tidningen. I och med det blir det färre tidningar att dela ut, men kostnaden att dela ut dessa sjunker inte med att det blir färre brevlådor som får en tidning i sitt inkast, utan kostnaden att dela ut 38 tidningar på en gata är lika stor som att dela ut 68 stycken säger Gunilla. Även annonsintäkterna sjunker i tidningarna i rask takt och det är framför allt till TV utsändningarna som många annonsörer har gått över till.

Men för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och skapa en bra tidning är Dagens Nyheter den tidning i Sverige som bland annat har flest egna utrikeskorrespondenter som rapporterar med källkritiska ögon och öron. För i takt med att digitala medier ökar kan vem som helst komma ut med egna nyhetsrapporteringar som kanske inte alltid är så källkritiskt granskade som de borde vara.

Klockan 13 var Gunilla klar, men hon hade en kvart/20 minuter över till svar på frågor från publiken som avslutade dagens Handelskammarlunch den 23 april 2013 på Grand Hotel i Stockholm

 

Dela gärna det här...

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn