Länsstyrelsen Västra Götaland - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Västra Götaland - Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Västra Götaland är den andra av 2 Länsstyrelser som inte redovisat några siffror med sin hundstatistik.

Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar: Vi för ingen statistik över antalet hundar som omhändertas och vad som sker med dem efter omhändertagande. Vi registrerar enbart antal ärenden där hundar är inblandade. Det kan alltså vara ett ärende som berör en hund eller 20 hundar.”

Av det skälet redovisar Internetfoto vid det här tillfället ingen hundstatistik 2020 från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Anonym snabbfråga

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Detta med anledning av att antal hundar och åtgärder riskerar att bli missvisande statistik efter att landets övriga länsstyrelser redovisat sina siffror. (Med undantag även för Kalmar Länsstyrelse som meddelat att de heller inte kunde redovisa sin statistik)

  • Kan ej redovisa några tillförlitliga siffror (Internetfotos anmärkning)

Här hittar du landets 19 länsstyrelser som återkopplat med Hundstatistik 2020

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland
Besök webbplats via länken nedan.
(Det finns 8 lokalkontor i länet)

403 40 Göteborg
Telefon vxl: 010 – 224 40 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Västra Götaland

Dela till ditt nätverk

Var med och stötta Internetfotos fristående mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete med undersökande fotojournalistik till förmån för hundars välmående och samverkan med människor.

Din gåva stöttar bland annat till:
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn