Länsstyrelsen Västra Götaland - Hundstatistik 2020
Länsstyrelsen Västra Götaland - Hundstatistik 2020

Länsstyrelsen Västra Götaland är den andra av 2 Länsstyrelser som inte redovisat några siffror med sin hundstatistik.

Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar: Vi för ingen statistik över antalet hundar som omhändertas och vad som sker med dem efter omhändertagande. Vi registrerar enbart antal ärenden där hundar är inblandade. Det kan alltså vara ett ärende som berör en hund eller 20 hundar.”

Av det skälet redovisar Internetfoto vid det här tillfället ingen hundstatistik 2020 från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Detta med anledning av att antal hundar och åtgärder riskerar att bli missvisande statistik efter att landets övriga länsstyrelser redovisat sina siffror. (Med undantag även för Kalmar Länsstyrelse som meddelat att de heller inte kunde redovisa sin statistik)

  • Kan ej redovisa några tillförlitliga siffror (Internetfotos anmärkning)

Här hittar du landets 19 länsstyrelser som återkopplat med Hundstatistik 2020

Uppdrag

Länsstyrelsen har från och med 1 juni 2018 huvudansvaret för att med stöd av djurskyddslagen fatta beslut om transport, förvaring, försäljning, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Tidigare var det Polismyndigheten som hade det uppdraget. Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttades också över till Länsstyrelsen.

Beslut om hemkarantän och avvisning fattas av Jordbruksverket. Till dem rapporterar Tullverket statistik om sina djurärenden.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland
Besök webbplats via länken nedan.
(Det finns 8 lokalkontor i länet)

403 40 Göteborg
Telefon vxl: 010 – 224 40 00
Mer om djurärenden hos: Länsstyrelsen Västra Götaland

Sjyst om du delar det här...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enkelt, Kryssa bara i prenumerera när du gör Hund-ID kortbeställningen. Prenumerationen bekräftar du sedan smidigt via bekräftelsemejlet som skickats till dig.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn