Realistisk skyddsrumsmiljö.

72 timmar gör skillnad. Hur förberedd är du då en krissituation uppstått?

Skyddsrum och överlevnadsutrustning visades på Skydd 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Skyddsrummet var en simulator skapad av en container byggd hur ett skydd kan se ut inuti och vad som kan upplevas i och runt det då krisläge pågår.

Möjlig verklighet i skyddsrum
Möjlig verklighet

Lyssna på ljudfilen för att få en känsla av hur det eventuellt kan vara i ett skarpt läge där även lampor blinkar och golvet skakar av explosioner i närheten.

Skyddsrum och befolkning

Fakta om skyddsrum
Fakta

I Sverige har det inte byggts skyddsrum på 15 år. Det finns idag ca 65 000 stycken som räcker till ungefär sju miljoner människor. Intressant läge då vi i augusti 2018 har en befolkningsstatistik på 10 196 177 människor enligt Statistiska Centralbyrån (SCB)

Skyddsrummen är konstruerade för vistelse i tre dygn och det är fastighetsägarna som ska se till att dessa kan ställas i ordning inom max två dygn.

Hemberedskap

Basutrustning krislåda
Basutrustning krislåda

För din egna beredskap kan det vara bra och se över vilken egen beredskap du har. På mässan visade Civilförsvarsförbundet en grundutrustning en bra krislåda ska innehålla.

Basinnehåll i krislåda
Innehåll

Underlättar för att göra rätt

Varningsmärkning
Visa den rätta vägen

Bra skydd är också att tydliga märkningar finns. I stressa situationer är det lätt att ta fel och då underlättar tydliga och korta beskrivningar om vad skyddet gäller och innehåller.

Kriser visar sig i många olika skepnader. En kort fundering över hur man själv tror sig agera i olika scenarion kan vara värt att tänka till på.

Hur tror du att du skulle reagera vid exempelvis:

Länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB

Dela gärna det här...