Bloggande
Blogga eller skriva krönika

Undrar hur en nyhet av den här kalibern gått mig förbi tills för några dagar sedan då jag läste den. Radioaktiv läcka känns som en händelse jag borde kommit ihåg.

Nyheten om Forsmarks kärnkraftverk läste jag i en artikel på Svenska Dagbladets webbplats för några dagar sedan.

Kärnkraftverk

I artikeln läste jag att personal på Forsmarks kärnkraftverk den femte maj i år blev nedsputade med radioaktivt reaktorvatten. Flera utrymmen i reaktorbyggnaden översvämmades också. Olyckan inträffade efter att fel ventil öppnats när en värmeväxlare skulle tömmas.

Annons
Annons

Mediarapportering

Vidare i SVD artikeln: ”Radioaktiv läcka på Forsmark efter skyltfel” framgår det också att personalen inte blev allvarligt kontaminerade, ingen radioaktivitet har läckt ut från anläggningen och att strålningsvärdena kom ned i acceptabla nivåer först efter flera dagars sanering.

Idag 24/6 när jag Googlar SVD,s rubrik kommer fler mediers publiceringar upp. Fast jag tycker det är väldigt konstigt att alla artiklar är publicerade i mitten av juni, olyckan inträffade ju den 5 maj.

Egen koll

Radioaktivt reaktorvatten som blött ned människor och svämmat över i ett kärnkraftverks lokaler tycker jag är en allvarlig händelse.

Personal som inte är "allvarligt" kontaminerade och flera dagars sanering känns inte så där supersäkert. Hur mår personerna, hur allvarlig var strålningen, hur mycket vatten handlar det om och vad händer nu?

Hur tusan har jag missat det här tills dagens datum. Är jag ensam om att varken ha läst det i tidningar, sett nyhetssändningar på TV eller hört det på radion i samband med händelsen i maj?

Därför blev jag nyfiken att lyssna runt bland flera människor i min bekantskapskrets. Jag frågade dem om de har hört något om händelsen. Ingen av dem hade dock hört eller minns att de ska ha uppmärksammat den här händelsen som skedde 5 maj 2018

Tillagt i krönikan den 25 juni
Jag hittar heller idag ingen information då jag besöker Vattenfalls webbplats:
Senaste nyheter från Forsmark

Jag har även läst foldern: "Om krisen eller kriget kommer" Under rubrikerna Varningssystem och Utomhussystem på sidan 14 och 15 beskriver myndigheterna ett par varningssystem som finns och att SVT och SR ska sända viktigt meddelande till allmänheten vid exempelvis utsläpp av farliga ämnen med mera.

Behövdes detta i det här fallet, och har detta i så fall gjorts?

Utomhusvarning vid kärnkraftverk
Innehåll ur broschyren: Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samhällsinformation
Samhällsinformation

Mindre incidenter sker säkert på kärnkraftverk. Men när radioaktivt reaktorvatten sprutar över människor och att det tar flera dagar att sanera översvämmade rum tycker jag det verkar som en allvarlig och otäck händelse.

Hur funkar egentligen samhällsskyddet vid kärnkraftsincidenter? När informeras eller varnas allmänheten när något händer på ett kärnkraftverk är en fråga som nu väckts hos mig.

En hel del tips står i foldern: "Om krisen eller Kriget kommer" som de flesta svenska hushåll har fått i sin brevlåda.

Själv tycker jag foldern borde innehålla mer information vad som gäller vid kärnkraftsolycka och strålning.

Dela artikeln.
Annons

1 kommentar

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn