Border Collie Daisy
Daisy provar på sök

Storbritannien ska testa utbilda speciella COVID-hundar. Ett projekt för att pröva om hundar kan upptäcka Coronavirus.

Storbritannien satsar närmare 6 miljarder kronor på försök med att specialutbilda COVID-hundar. Projektet börjar som en ny forskning. Studierna ska visa om man kan använda hundar för att upptäcka Coronavirus hos människor även innan symtom uppträtt.

Målet är att fastställa om hundar i framtiden kan användas som åtgärder för att tidigt upptäcka Coronavirus genom doftprover.

I projektet samlas ledande experter på sjukdomsbekämpning från universitet tillsammans med Medical Detection Dogs. En verksamhet som redan har utbildat många hundar för att upptäcka lukten av olika sjukdomar hos människor, såsom cancer, Parkinsons och andra icke-invasiva sjukdomar.

De biohundar som inledningsvis kommer ingå i undersökningen är främst Labradorer och Cocker spaniels och som tidigare framgångsrikt arbetar med att upptäcka olika sjukdomar via doftprover.

Källa: Pressmeddelande Storbritanniens Regering

Dela gärna det här...