Skylt Hovrätten Nedre Norrlands
Domstolar i Sundsvall

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Polismyndigheten och två länsstyrelser i ett unikt rättsfall där ett stort antal hundar och höns utsattes för påtagligt fysiskt och psykiskt lidande på grund av bristande omvårdnad.

Av 84 hundar var det 13 som avlivades. Resten av hundarna har idag nya hem. 44 hundar genom försäljning och 27 vovvar genom omplaceringsverksamhet.

Länsstyrelsen uppskattar raserna till att vara Grand danois, Mops, Cocker spaniel och Tax. Samt ett större antal blandraser i mindre storlek med någon typ av spanielhund inblandad.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Brotten för det här unika djurfallet skedde både i Ånge och Ljusdals kommun som ligger i olika län. Det var Polismyndigheten som fattade beslutet om att omedelbart omhänderta totalt 84 hundar. Länsstyrelsen Gävleborg tog därefter över ärendet om hundarna.

Länsstyrelsen Västernorrland
Entré Västernorrlands Länsstyrelse, Pumpbacksgatan 19 i Härnösand

I fallet ingår även över etthundra höns som avlivades. Gällande det stora antalet fjäderfän hade Länsstyrelsen Västernorrland hand om. Den 7/12-21 dömdes två personer i Sundsvalls tingsrätt för djurplågeri.

Domstolsförhandling i Sundsvalls Tingsrätt den 16 november 2021

Entré Sundsvalls Tingsrätt
Entré Sundsvalls Tingsrätt

Ärendet enligt domstolsprotokoll började omkring midsommar 2019 då Länsstyrelsen Västernorrland fick en anmälan om att det på en gård i Ånge kommun skulle finnas runt 17 hundar som inte rastades ordentligt.

På gården var det en man och en kvinna som befann sig då personal från Länsstyrelsen besökte gården den 28 augusti 2019 för att undersöka saken. När Länsstyrelsen kom på plats nekades de tillträde. Men vid tillfället hann de se hundar i ett fönster samt några höns på gården.

Kvinnan som de hade mött uppgav heller inte sitt riktiga namn vid mötet samt berättade att hon var God man för den man som fanns på gården. Vilket hon inte styrkte på begäran att visa fullmakt.

Länsstyrelsen lyckades få fram rätt identitet på paret och undersökte dem senare mot polisens register.

Där visade det sig att båda personerna förekom i flera tidigare ärenden i andra län. Dessutom hade kvinnan djurförbud sedan tidigare.

Länsstyrelsen Västernorrland planerade ny tillsyn

Skylt Länsstyrelsen Västernorrland
Västernorrlands Länsstyrelse x 2, Nybrogatan 15 Härnösand.

Länsstyrelsen Västernorrland konstaterade då att de behövde göra en ny tillsyn och att det då kunde bli aktuellt med omhändertagande av djur. Knappt en vecka efter Länsstyrelsens första besök fick Polismyndigheten tips om att paret var på gång att lämna Västernorrlands län med varsin bil och husvagn.

Polisen hörde då av sig till Länsstyrelsen med tipset och följde därefter upp tipset. Den 3 september 2019 åkte polisen ut till gården för att undersöka om paret fanns kvar på den. Det visade sig dock att de hunnit ge sig av.

I tipset uppgavs också en angiven plats paret skulle vara på väg till. Så Polisen åkte även dit för att söka efter dem, men inte heller där gick det att finna paret.

Då polisen körde runt och letade i närliggande områden stötte de på några mindre hundar som kom springande. Polisen följde hundarna och svängde in på en mindre grusväg. Där anträffades paret och deras fordon.

I parets bilar och husvagnar fann polisen 73 hundar. Tre av hundarna var i så dåligt skick att de avlivades direkt av djurskyddsskäl.

Samma eftermiddag utfördes en djurskyddskontroll på gården i Ånge av Länsstyrelsen där även en länsveterinär var med. Man fattade muntligt beslut om att omhänderta fåglarna och i bostadshuset kunde man konstatera att hundar hade hållits där.

Den 4 september 2019, dagen efter det muntliga beslutets återkom djurskyddshandläggare, distriktsveterinär samt länsveterinär och polis. Efter veterinär bedömt fåglarnas skick beslutades att dessa skulle avlivas.

Eftersom stämningen främst från kvinnan blev mycket upprörd då fåglarna avlivades tvingades de avbryta verkställandet.

Personal från Länsstyrelsen fick istället då slutligen besöka gården den 6 september 2019 för att slutföra verkställandet.

Tillgång till fastighet i Gävleborgs län

Kvinnan hade även tillgång till en fastighet i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Tanken verkar ha varit att transportera dit alla hundarna. Men då de upptäcktes den 3 september var de flesta av hundarna med i bilar och husvagnar.

Till fastigheten i Ljusdals kommun hade man hunnit köra över 11 hundar tidigare. Två av hundarna hittades i en bil och två andra i en husvagn samt resterade sju hundar i en byggnad.

Hundarnas status

Samtliga besiktade hundar visade tecken på bristande omvårdnad. De luktade urin och avföring. De hade smutsiga och toviga pälsar med så kallade gödselpansar i varierande grad. Alla hade också underhull i olika spann om kraftig till lindrigt.

Alla hundar hade även varierande grad av hudproblem, pälsavfall, rodnader, klåda, hudutslag och torr och förtjockad hud. Hudproblemen bedöms vara en effekt av långvarig vistelse i smutsig miljö.

Hundarna hade dessutom ögonproblem som ses hos djur som vistats i dålig luft med mycket damm och ammoniak under lång tid. Ett par hundar visade också stereotypa beteenden. En gick runt i cirklar och en annan genom att vanka fram och tillbaka.

Sammanfattning

Sundsvalls Tingsrätt
Sundsvalls Tingsrätt, Storgatan 39

Kvinnan

Kvinnan döms vid Sundsvalls tingsrätt för djurplågeri. Hon har djurförbud som beslutades om 2005 Detta efter att hon 2004 dömdes för djurplågeri av Svea Hovrätt.

I domen framgår det att kvinnan inte har något missbruk, men däremot en problematik gällande psykisk ohälsa och har kontakt med sjukvården.

Hon dömdes den 7/12-21 för djurplågeri. Brott den tilltalade döms för:

  • 1. Djurplågeri, 16 kap, 13§ brottsbalken
  • 2. Förgripelse mot tjänsteman, 17 kap 2§ 1 st brottsbalken.

Påföljd. Villkorlig dom och dagsböter 100 om 50 kr till staten (tot 5000 kr) samt betala en avgift på 800 kr till brottsofferfond.

Försvarsadvokaten ersätts av staten med 57 421 kr ex moms

Mannen

Brott som den tilltalade döms för den 7/12-21 av Sundsvalls Tingsrätt. I domen framgår bland annat att mannen har långvarig fysisk ohälsa. Han har även en socialt oordnad situation som identifierar attityder och värderingar vilket Frivården bedömer föreligga ett överbevakningsbehov ur stöd och kontrollsynpunkt.

  • 1. Olovlig energiavledning, 8 kap 10§ 1 st brottsbalken.
  • 2. Djurplågeri, 16 kap 13 § brottsbalken.

Påföljd: Skyddstillsyn och skadestånd sammanlagt på 4 733 kr för olovliga energiavledningen mannen gjort sig skyldig till, samt betala avgift på 800 kr till brottsofferfond.

Försvarsadvokaten ersätts av staten med 63 793 kr ex moms.

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn