Sträng kyla och 35 hundar i rastgårdar utan möjlighet till värme
Kraftig nedkylda hundar.

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Hundarna på gården i den Norrländska kommunen hade inga möjligheter till värme i den stränga kylan. Trots att det under nätterna var ned mot -29°

35 hundar vistades under minst ett par veckors tid i sträng kyla utan möjlighet att finna värme. Rastgårdarna på anläggningen är i väldigt dåligt skick. Förutom den iskalla kylan där hundarna haft svårt var anläggningens brister något som även kunde lett till många svåra och akuta skador.

Kojorna hundarna hade tillgång till är inte isolerade. Dessutom bestod deras liggplatser av fuktigt och fruset strö. Flera av kojorna var dessutom förorenade med avföring.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Trängd tik
Ständigt påpassad.

Här vistades 23 vuxna hundar och två valpkullar. I den ena kullen var det fem blandrasvalpar med korthårsraserna Weimaraner / Labrador. Valparna bedömdes vara tre till fyra månader gamla.

Valp vid kall koja
Valp vid kall koja.

I den andra kullen var det sju valpar. Dessa bedömdes vara av Husky-typ och bara vara runt 10 veckor gamla.

Anläggning

Anläggning
Anläggning för högst 64 hundar.

Valpkullarna hölls i varsin rastgård med modertikarna. De andra vuxna hundarna hölls i par. Men i en av rastgårdarna hölls tre hundar och en ensam hund i en annan.

Uppbunden med kedja

Hund uppbunden med kedja
Utan möjligheter.

Dessutom hölls en hund permanent uppbunden med en 2 meter kedja med minst sagt en undermålig hundkoja intill.

Isig hundkoja
Isig hundkoja.

Hög skaderisk

Hög skaderisk
Hög skaderisk.

Hundrastgårdarna är slita och har många faror med hög skaderisk för hundarna. Stängsel är trasiga och har utstickande delar. Armeringsjärn sticker upp ur marken och olämpliga lastpallar med springor användes som upphöjda liggplaster.

Länsstyrelsen Norrbotten

Den första december 2021 fick Länsstyrelsen Norrbotten en anmälan om hundarnas svåra förhållande på gården som ligger i en kommun till ett av länen i Norrland.

Länsstyrelsen gjorde efter anmälan en djurskyddskontroll den 6 december 2021 på den aktuella gården. På morgonen då kontrollen utfördes var utomhustemperaturen -19 grader. Under dagen -15° Enligt väderprognos var temperaturen nere i iskalla -29° under natten innan kontrollen.

Med stöd av 9 kap. 6 § punkt 1,2 och 3 djurskyddslagen (2018:1192) fattade Länsstyrelsen Norrbotten den 6 december 2021 beslut att omedelbart omhänderta hundarna.

Ägarna till hundarna var inte på plats vid kontrollen. Utan de var utomlands och skulle kommit hem den 28 november. I ärendebeskrivningen står att ägare meddelat personen som anlitats för att ta hand om hundarna och har berättat för denne att det är oklart när de kommer tillbaka eftersom de är sjuka och inte vet när de kan komma hem.

I beslutsunderlaget framgår även att personen som anlitats gjorde tidigt en upptäckt där denne fann en avliden valp i en av rastgårdarna.

Tillstånd

För kännedom har ägare tillstånd för yrkesmässigt hållande av hundar, upplåtande av hundar samt uppfödning av hundar. Detta utfärdades 2017-12-07 och gäller med följande villkor.

  • Tillståndet gäller för högst 64 hundar.
  • Tillståndet gäller för uppfödning av högst tre valpkullar per år.
  • Verksamheten skall bedrivas på angiven fastighet: xxx-x-xx i Xxxxx
  • Verksamheten ska i övrigt bedrivas i överensstämmelse med ansökan.
  • Större förändringar av verksamheten ska i förväg anmälas till Länsstyrelsen.
  • Tillståndet upphör att gälla om den verksamhet som tillståndet avser inte har bedrivits under en sammanhängande period av tre år och annat inte beslutats av Länsstyrelsen.

Vad händer med hundarna?

Handläggning pågår och länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut om vad som ska ske med hundarna. Troligtvis kommer försäljning av dem påbörjas efter årsskiftet. Till dess är de under omvårdnad och återhämtar sig.

Eftersom ärendet är pågående och i tidigt skede så har länsstyrelsen inte hunnit ta ställning till om ytterligare åtgärder kommer vidtas i ärendet.

*Bilderna i inlägget är alla fotade av Länsstyrelsen Norrbotten

Internetfoto återkommer när mer information kan ges i det här ärendet. Följ Internetfoto för att få notiser när Internetfoto publicerar nytt material.

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn