Stort antal Siberian Husky i djurplågeriärende
Öresundsbron oktober 2021

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Slädhundar hade fördelats trångt i tre fordon där de transporterades från södra Frankrike och upptäcktes vid kontroll i Svenska tullstationen Lernacken vid Öresundsbron.

Ett stort antal hundar i rasen Siberian Husky stoppades klockan 12:15 den 26/10-21 vid Lernacken, Öresundsbron. Gränspolisen samt Tullverket fann då 57 hundar som transporterades i trånga förhållanden så det ansågs som djurplågeri. Som transportmedel användes två skåpbilar samt en pickup av märket Ford Amarok och ett släp till denne.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

I var och en av skåpbilarna fanns åtta hembyggda hundburar med två hundar i varje. Fyra boxar stod på golvet och på dem en varsin ovanpå. Översta boxarna var förankrade i de understa. De boxar som stod på golvet saknade säker lastförankring. Vid vanlig bilkörning stod boxarna stadigt men vid kollision skulle de falla. Dessutom fanns annan last som skulle kunna utgöra skaderisk då cyklar, verktygslådor, öltunnor inte var förankrat på korrekt sätt.

Bil (Ford Amarok) och släp var byggda för hundtransport. Men även här färdades två hundar i vissa av burarna. I bil och på släp färdades totalt tjugosex hundar. Burarna i alla fordon var så trånga att hundarna tvingades kämpa för att kunna vända sig i dem och de hade heller ingen möjlighet att ligga ned samtidigt.

Vid kontrollen visade hundarna märkbar stress. De ylade, skällde och med munnen försökte hitta möjligheter att frigöra sig från de trånga burarna där de satt i par.

Hundarnas resa startade i södra Frankrike vid gränsen till Spanien där de genomgick veterinärbesiktning. Vaccination och veterinärkontroll vid tullkontroll var utan anmärkning.

Länsstyrelsen Skåne

"<yoastmark

Länsstyrelsen Skåne tillkallades och kom till Lernacken för att göra bedömning. De mätte burarna och konstaterade att utrymmena var för små enligt svensk lag. De anmärkte även på utebliven ventilering, fukt som samlats i taken, en osäkrad dörr på bilsläpet. Boxarna i skåpbilarna saknade förankring, hårt underlag för hundarna samt att all annan last i bilarna innebar fara vid eventuell kollision.

Därefter gav Länsstyrelsen ekipaget tillåtelse under strikta regler fullfölja transporten. Motivering: ”Länsstyrelsen motivering för att tillåta transporten är att det innebär ett större lidande för hundarna att tillkalla annan godkänd bil i form av djurambulans då hundarna redan rest större delen av tilltänkt resa”

Länsstyrelsen Skåne upprättade också en händelserapport för att informera Länsstyrelsen för den kommun där ansvarige person för hundar och transport tänkt driva verksamhet där hundarna ingår.

Syftet med hundarna

Den person som uppger sig ansvarar för hundarna berättar för polisen att det är han som transporterar hundarna då han köpt en stuga i xxxx och skall bedriva turistverksamhet med hundekipage. Med transporten befann sig fem andra vuxna personer för att hjälpa till med hundarna. Efter de nått destination kommer några av personerna återvända till Frankrike.

Polisen Region SYD

Malmö Rättscentrum
Malmö Rättscentrum

Enligt Polisens Brottsrapport läggs förundersökningen ned enligt beslutsdatum 11/11-21 Detta med skälet att det saknas uppgift var den misstänkte befinner sig och att ytterligare efterforskningar inte förväntas ge resultat.

Källa: Polisens Avrapportering och Brottsrapport

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn