Hundtransport från södra Frankrike till Västernorrland
Polisanmälan angående Djurplågeri upprättad.

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Trånga burar och fordon var inte anpassade för djurtransporter. Det stora antalet Siberian huskyhundarna trängdes i över trehundra mil. En resa på tvåhundra mil från södra Frankrike till Skåne, därefter ett hundra mil vidare till en ort i Västernorrland.

Södra frankrike - Lernacken
Lång och trång hundtransport.

26 oktober 2021 kom en hundtransport med tre franskregistrerade fordon över Öresundsbron till Lernackens tullstation strax utanför Malmö. Ekipaget kom från Södra Frankrike nära den spanska gränsen och hade med sig 57 Siberian huskies i lasten.

Pick up och släp

Elva hundar 6 boxar
Tio hundar 6 boxar på Pickup

Det var en pickup med påbyggd konstruktion med 6 st förvaringsutrymmen för hundar, ett hundtransportsläp med tio boxar, samt två hyrda lätta lastbilar. I samtliga fordon färdades slädhundarna i utrymmen som polismyndigheten bedömde vara oacceptabla. Polisen höll därför kvar transporten och tillkallade Länsstyrelsen Skåne för vidare kontroll

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

I boxarna på Pickupen färdades totalt tio hundar enligt polisrapport. Hundarna hade det så trångt att de inte kunde lägga sig ned samtidigt samt fick kämpa för att kunna vända sig om. Bilen hade inga skyltar om hundtransport, mekanisk ventilation saknades och hundarna hade inget erforderligt utrymme.

Hundsläp 16 hundar
Hundsläp med dubbla hundar i flesta boxarna

I hundtransportsläpets tio utrymmen transporterades enligt polisrapporten sexton hundar.

Två husku i box
Oacceptabel hundtransport.

Släpet hade flera brister enligt länsstyrelsens tjänsteanteckning.

 • Trång och dålig närmiljö.
 • Trasig framdörr som var dåligt säkrad.
 • Ingen mekanisk ventilation.
 • Skyltar saknades.

Lätt lastbil 1

Hundar och bohag lastbil 1
Femton hundar och bohag.

De lätta lastbilarna var hyrda och var inte anpassade för djurtransporter. Båda fordonen hade hemmagjorda burar och annan skrymmande last som var dåligt säkrad. Lastbil 1 hade totalt femton hundar som parvis färdades i för trånga burar. Hundarna saknade plats att kunna ligga ned samtidigt, sitta normalt och vända på sig utan att behöva kämpa.

Trångt för husky
Ont om plats i hundbur i lätt lastbil 1

Fyra burar mätte 78*65*62 cm. De andra: 56*67*62 cm. Ventilation saknades i lastrummet.

Lätt lastbil 2

Likaså var det i lastbil nummer två. I burarna transporterades hundarna parvis trots att utrymmena var för små för den stora rasen Siberian husky.

hundar i lätt lastbil 2
Sexton hundar och bohag.

Det var sexton hundar i åtta burar. Varje bur mätte 56*67*62 cm. Utöver burarna var det mycket annan lös last som kunde utgöra fara ifall fordonet skulle vara inblandad i kollision eller behöva göra hastiga körmanövreringar. Ingen ventilation fanns i lastutrymmet, kondensdroppar fanns i taket och all last var dåligt säkrad.

Sammanfattning brister i fordonen

 • Det saknades godkännande för transporterna.
 • Bristfällig ventilation, för små förvaringsutrymmen.
 • Hundarna kunde inte sitta eller ligga i en naturlig och bekväm ställning.
 • Erforderliga skyltar saknades på fordonen.
 • Mjuka underlag/strö saknades i merparten av burarna.
 • Det saknades möjlighet att utföra tillsyn av hundarna.
 • Fungerande ventilation saknades i båda hyrbilarna, samt fanns kondensdroppar i taket på dessa fordon.
 • Termometrar saknades.
 • Ramper/landgångar saknades.
 • I merparten av burarna transporterades två hundar av rasen Siberian husky. Länsstyrelsen Skåne gjorde bedömningen att hundarna inte hade tillgång till tillräckligt med utrymme då de inte kunde ligga eller sitta i naturlig ställning i burarna.

Dokumentation och kontroll

Alla hundarnas dokumentation kontrollerades och deras utrymmen mättes. Samtliga hundar hade pass, giltiga rabiesvaccinationer samt TRACES-intyg. Fem hundar valdes slumpvis ut av Länsstyrelsen Skåne för chipkontroll. Ingen närmre kontroll av hundarna eller deras hullstatus genomfördes vid kontrollen.

Fortsatt transport tilläts från Skåne till en ort i Västernorrlands Län

Skåne - Västernorrland
Skåne - Västernorrland 100 mil

Länsstyrelsen Skåne beslutade trots att stora brister fanns fick transporten fortsätta med villkor. Detta beviljades då transporterna modifierats så ventilation erhölls samt att de stannade och lät hundarna tas ur transporten varannan timme och rastas.

Transportören kunde visa löpande SMS-konversation med bilder från rasttillfällena. Detta framgår i bilaga "Länsstyrelsens tjänsteanteckningar" För uppföljning har Länsstyrelsen Skåne även informerat Länsstyrelsen Västernorrland om bristerna och bifogat ärendets kontrollrapport.

Läs Internetfotos tidigare artikel om syfte med hundarna och nedlagd förundersökning.

Stort antal Siberian Husky i Djurplågeriärende

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn