Friande dom
Friande dom.

Personerna i fällande domen den 11 mars 2021 hade även digitala spår om en annan hundtransport. Denna skulle ha genomförts den 5 december 2020

Åklagaren kunde lägga fram digitala bevis mot personerna för en ytterligare hundtransport. Det var en transport som gjordes mellan Tyskland och Trelloborg den 5 december 2020

Vid aktuella datumet har tullen dock inget underlag att bifoga just mot de här personerna. Utan åklagarens bevisning bestod av chatkonversation i en av de tilltalades telefon och personens betalningshistorik med 1315 euro. Transaktion som utan tvekan har koppling till köp av hundar.

Malmö Tingsrätt frikänner personerna i åtalspunkten om resan den 5 december. Detta i tingsrättens mening att de digitala spåren varken bevisar inköp av hundar eller att person skulle haft med sig okänt antal hundar i bilen då personen kommit till Trelleborg.

Däremot fälldes personerna till 6 månaders fängelse vardera för grov smuggling av de 13 hundar då personerna upptäcktes i tullen vid Öresundsbron den 18 december 2020

Läs tidigare artikel: Fällande dom för hundsmuggling

Nyhetsbrev

Annons