Fällande dom
Fällande dom.

13 hundar upptäckta av tullen vid Öresundsbron. Två personer dömdes i Malmö Tingsrätt till fängelse för grov smuggling.

Malmö Tingsrätt dömde idag 11 mars 2021 två personer till vardera 6 månaders fängelse för grov smuggling. Det var den 18 december 2020 som tullen vid Öresundsbron upptäckte 13 hundar i en skåpbil.

I ärendet står det klart att personerna inte anmält hundarna för tullkontroll. Nio st av hundarna var av rasen Fransk bulldog, (alla valpar). Tre hundar var Dobermann samt en Pointer. Samtliga hundar undersöktes och avlivades av tillkallad veterinär efter beslut hos Jordbruksverket.

I franska bulldoggarnas pass uppgavs bland annat att hundarna var ca 18 veckor men enligt veterinärens undersökningar kunde det konstateras att valparna var klart yngre än 15 veckor. Detta mot bakgrund av att de enbart hade mjölktänder och av ofullständigt genombrott av premolarer, vilka börjar komma vid sex veckors ålder.

Samtliga 13 hundar saknade handelsintyg och registrering i TRACES, vilket är en databas där djur som flyttas mellan EU-länder och djur som förs in i EU från ett land utanför EU ska registreras.

För den ena tilltalade och dömda personen föreligger risk att avvika eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Personen kvarblir därför i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

Nyhetsbrev

Annons