TRACES Hälsointyg
Del av TRACES Hälsointyg. Svartmaskning Jordbruksverket, övrig maskning Internetfoto

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Den sköra tråden i det unika fallet med de avlivningshotade hundarna håller dem ännu vid liv.

Avlivning skjuts upp ännu en gång för de ännu levande 14 hundar som den 14 september 2021 omhändertogs i tullstationen vid Öresundsbron.

Förvaltningsrätten Malmö har under måndagen den 18 oktober beslutat om en ny inhibition. (verkställan skjuts upp) Detta efter en ny överklagan inkommit från annan part än tidigare överklagande.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Därmed gäller nytt läge från och med igår måndag 18 oktober. Inhibition är åter igen beslutat. Detta efter Länsstyrelsen Skånes tidigare överklagan som ledde till motpartens tidigare inhibition från den 30 september 2021 hävdes.

I och med tidigare inhibition hävdes kunde Länsstyrelsen Skåne låta hundarna från fredagen 15 oktober få sina liv avslutade. Avlivning skedde trots allt inte efter detta. Men hundarna kunde när som helst ha avlivats under helgen.

Hundarna lever efter en ny överklagan av annan part i ärendet inkommit till Förvaltningsrätten Malmö

Hundarna överlevde helgen och i den nya överklagandet fann Malmö Förvaltningsrätt skäl att åter besluta om inhibition. Beslutet fattades under måndagen 18 oktober 2021 vilket nu innebär ett beslut om nytt uppskjutande av verkställan för avlivning.

Därmed har de 14 hundarna fått en ny tidsfrist där deras fall kan undersökas vidare ifall Länsstyrelsen Skånes föredragande länsveterinär Leif Felton och Länsstyrelsen beslutsfattare har agerat riktigt.

Inhibitionen innebär mer tid för att klara upp oklara omständigheter

Rumänska EU-pass för sällskapsdjur
Foto: Uppgiftslämnare

Bland annat har Skånes Länsveterinär Leif Felton I SVT Skåne sagt att hundarna saknade dokumentation, hundarna är delvis i dåligt skick och att Länsstyrelsen Skåne försökt få tag på transportören utan att lyckas.

Internetfotos ställde då frågor till Länsstyrelsen Skåne om Länsveterinären själv sett hundarna vid egen medicinska undersökningar av hundarna eller tagit del och sett bilder/filmklipp på dessa.

I Länsstyrelsen Skånes svar meddelar de att det endast finns en registrerad bild. Den bilden har Internetfoto begärt ut och mottagit. Bilden visade endast en spya och inget av hur hunden eller hur de andra hundarna ser ut, eller något som bekräftar att hundar skulle ha varit i dåligt skick.

Länsveterinär Leif Felton har heller inte gjort några egna medicinska undersökningar av hundarna enligt Länsstyrelsen Skåne

Några andra viktiga observationer i fallet

Hundarna har originalhandlingar både med hundpass och Tracesdokument. (Ett databas register i samarbete mellan EU länder) Dessa kan läggas fram som bevisunderlag för att påvisa transporten kan vara korrekt och inte är ett hundsmugglingsfall.

I nästan alla hundarnas veterinärbesiktningar bedöms deras status och prognos vara God

Hazel Veterinärintyg
Hazel veterinärintyg

Flera hundar visar även godkända nivåer antikroppar mot rabies, några visar att de har antikroppar men inte tillräcklig mängd.

Dessutom friades transportören från brottsmisstanke av förundersökningsledare hos Malmö åklagarkammare redan den 15 september, det vill säga dagen efter tullens och polisens omhändertagandet och anhållan i Lernacken vid Öresundsbron.

Kommande artiklar....

Fortsättning följer i detta unika hundärende. Ett fall som Länsstyrelsen Skåne fattat beslut om omedelbar avlivning i vad som står i Länsstyrelsens beslut från den 28/9-21

Internetfotos kommande artikel blir med bilder då hundarna är i fordonet och lite i kring SVT senaste rapportering den 19 oktober. Så följ Internetfoto i vad som sker i utvecklingen...

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn