Överklagan för 14 avlivningshotade hundar avvisas
Foto: Ägaren. Hazel en av de 14 avlivningshotade hundarna.

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

För hundarna som sedan 14 september 2021 varit isolerade och vårdas kom idag ett nytt steg i deras öde. Beslutet för överklagan som kunde leda till att hundarna får leva har avvisats.

Fredag 15 oktober 2021 fattade Förvaltningsrätten i Malmö under förmiddagen beslut om att avslå överklagan från den djurskyddsförening som inkommit med överklagan om avlivning för de 14 avlivningshotade hundarna.

Det är efter motparten Länsstyrelsen Skånes sakframställan i målet som överklagan avvisades. Beslutet innebär att den inhibition (uppskjutande av verkställan) som funnits på Länsstyrelsen tidigare beslut om omedelbar avlivning inte gäller längre och därmed kan avlivning verkställas.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Därför återstår nu endast att se ifall Länsstyrelsen Skåne vidmakthåller sitt tidigare beslut och avlivar alla hundarna. Men det kan finnas någon chans kvar.

Bästa vore ifall Länsstyrelsen Skåne kunde tänka om sitt beslut och låta den svenska djurskyddsförening som ställt överklagan och att låta dem få överta hundarna och föra dess talan.

I och med detta skulle kraven på smittskydd, djurskydd och säkerhet uppfyllas. Hundarnas öde skulle därmed innebära att få fortsätta leva i stället för att i oskyldighetens namn avlivas.

Men ifall Länstyrelsen Skåne skulle motsäga sig viljan till samarbete ligger hoppet på att Kammarätten kan ta upp fallet för ny prövning.

Hazel

Om Länsstyrelsen ändå beslutar om avlivning på grund av att ingen av hundarna skulle ha någon som för deras talan finns med all säkerhet en hund som har det. Exempelvis finns Hazel med i ärendet. En hund som nu hotas av avlivning trots att hälsa och alla papper är i ordning.

Hazels ägare kan bevisa att redan den 14 september 2021 registrerades Hazel i Jordbruksverkets ägarregister.

jordbruksverkets registreringsdatum
Skärmdump J-verket Hazel registrerad i ägarregistret 14/9-21

Hazel är även försäkrad i Sverige. Försäkringen trädde i kraft den 21 september 2021

hazel försäkringsbekräftelse
Skärmdump Hazel försäkring trädde i kraft 21/9-21

Som dokumentation finns Hazels pass och registrering i TRACE- registret samt att Hazel visat godkänd mängd antikroppar mot rabies.

Ägaren har även ställt sig villig att betala de kostnader som uppstått för karantän/uppstallning och andra eventuella kostnader.

Hazels hälsa vid tullens omhändertagande den 14 september finns inga allvarliga brister. Veterinärintygen är fylld med utan anmärkning. De två lindra punkter som fanns vid ankomst är säkert helt och fullt åtgärdade.

Hazel Veterinärintyg
Hazel veterinärintyg

Till allt detta finns också en namninsamling som startade 1 oktober och vid skrivande stund nått upp till 1527 underskrifter om att stoppa avlivningen av 14 oskyldiga hundar som ännu är i livet, men som idag fredag 15 oktober hamnat på en ännu skörare tråd.

Här kan du skriva under listan.

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

1 kommentar

  1. Jag ber till gud att du kommer hem lilla älskade Hazel. Din husse och matte längtar efter dig något fruktansvärt du saknas dom ❤️ Och jag hoppas resterande hundar får komma hem dom också.

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn