Friad från brottsmisstanke om hundsmuggling och återlämnade hundpass
Svenskt EU-pass

Är du hundägare?

Visa resultat

Laddar ... Laddar ...

Förundersökningsledare hos Malmö åklagarkammare kunde inte styrka brott för den transportör som anhölls misstänkt för hundsmuggling efter ha blivit stoppad i tullen vid Öresundsbron

Transportören anhölls men blev därefter friad från brottsmisstanke om hundsmuggling den 15 september 2021. Förundersökningsledaren hade därför inget annat val än att återlämna de 15 hundpassen som beslagtogs 14 september 2021 i Lernackens tullstation vid Öresundsbron.

Hundarna är inte återlämnade utan befinner sig i isolerad miljö i väntan på beslut om vad som ska ske med dem. Inledningsvis fattade Länsstyrelsen Skåne beslut till omedelbar avlivning av alla hundarna.

Så får du tryggt och förmånligare hundägandeInternetfoto Hund-ID kort

Men detta överklagades i sista stund till Förvaltningsrätten i Malmö. Domstolen beslutade efter inkommen överklagan skjuta upp verkställandet av avlivningen tills ärendet prövats igen. Hur viktigt passfrågan är i detta skede är svårt att bedöma.

Fast passen borde rimligtvis kunna ha betydelse eftersom de rumänska hundpassen tidigare beskrivits vara förfalskade eller misstänktes kunna vara det. Detta är väl i så fall något som skulle undersökts bättre för att kunna påstå att dessa inte skulle vara korrekt utfärdade

Fast Jordbruksverket har inte begärt att få passen av transportören som återfått sin frihet och hundpassen. Därför skulle transportören bara kunna lämna Sverige och åka tillbaka till Rumänien och lämna allt det här bakom sig.

Överklagan

Men det har visat sig att transportören är samarbetsvillig och fortsätter hävda hundarna förts över till Sverige på lagliga grunder. Denne är en av personerna som överklagat till Förvaltningsrätten.

I överklagan finns också en svensk organisation samt en privatperson. Dessa bestrider Länsstyrelsen Skånes beslut om att låta avliva hundarna.

Transportören har även lämnat över alla hundpassen så dessa ännu finns kvar i Sverige. Hundpassen finns i sitt originalutförande hos den svenska organisationen. Dessa är därmed tillgängligt som bevismaterial i juridisk fortsättning ifall domstol finner passen kan vara viktiga dokument i bevisning för kommande domslut.

Rumänska EU-pass för sällskapsdjur
Foto: Uppgiftslämnare - Rumänska hundpass

Den svenska organisationen har även gått in och meddelat att de står för alla kostnader för hundarnas isolering och vård. Detta blir därför ingen kostnad som läggs på skattebetalarnas axlar.

Organisation

Efter svar från den svenska organisationen uppfattar Internetfoto dem att de absolut inte sysslar med att ta in utländska djur för omplaceringar i Sverige.

Däremot att de hjälper till då Länsstyrelsen Skåne behöver någon som kan omplacera djur som omhändertagits i polis och tullärenden. (Internetfoto kommer skriva mer om organisationen längre fram, så häng på)

Kommande inlägg,

Överklagandet till Förvaltningsrätten gäller 14 hundar. En av hundarna skall ha avlivats ”direkt”. Här finns något Internetfoto känner är värt att undersöka närmare. Så håll utkik, mer kommer...

Dela till ditt nätverk
Du är Internetfotos uppdragsgivare

Var med och stötta Internetfotos fristående och oberoende mediearbete. Ditt finansiella bidrag möjliggör Internetfotos fortsatta arbete som opartisk media utan statliga medel, prenumenationskrav samt fortsätta hålla minimalt utrymme för extern annonsering.

Din gåva stöttar bland annat till:
Opartisk press och nyhetsbevakning.
Resor för fotorapportering runt om i Sverige
Utrustning och programvarulicenser.

Välkommet är också donationer från näringsliv, stiftelser och andra organisationer. Internetfoto behåller dock rätten till fortsatt opartiskt mediebevakning där budskap i publicerat material kan uppfattas vara främjande eller kritiserande.

Bild pressleg
Hoppas du vill vara med och donera frivilligt belopp och göra detta möjligt.
Stort tack på förhand hälsar Patric / Internetfoto

Bidra med Swish till 073-772 04 71
Mottagare: Patric Lindén, Märk ämnesraden med Donation.
Bankgiro: 5622-0262
Plusgiro: 408 65 06-5
Du kan även välja skänka dit stöd med kort via Paypal

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn