Antennanläggning på flerfamiljshus.
Är det riskfritt att byta ut dagens teknik?

Utvecklingen går otroligt snabbt och tekniken fortsätter accelerera. Inom snar framtid kan 10G vara uppnått.

Eventuellt kan biologiska risker finnas med det 5G nät som är på gång för att ge snabbare data och teletrafik. Forskarna är också långt framme med de efterkommande generationer och närmar sig tekniska nivåer som för bara några år sedan var rena science fiction.

Lyssnat på intressant webbintervju

5G och eventuellt kan biologiska risker finnas
Lyssnar till Olle Johansson

Här lyssnar jag på en intressant webbintervju. Ämnet handlade om 5G med Olle Johansson. Han berättar bland annat om riskerna att inte studera högre frekvensers påverkan på det biologiska livet innan 5G driftsätts i våra samhällen.

Annons
Annons

Olle berättar också att frågor angående ansvar och drift har ställts från forskarvärlden till företag och andra organisationer, men där många av dem inte har besvarats ännu.

Olle Johansson är idag pensionerad. I sitt yrkesliv var han docent och universitetslektor för neurovetenskap vid Karolinska Institutet (KI) samt adjungerad/gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan. (KTH) I sitt arbete har han under många år studerat riskerna med radiostrålning.

Biologiska risker kan finnas med 5G

3G Router
3G Router

Mycket av datatrafiken som finns i dag ligger på 2,4 GHz medan kommande 5G befinner sig på frekvensband upp till 26 GHz.

Duva på gammal TV antenn
Är 5G riskfritt för allt liv?

I intervjun berättar Olle att det är är otroligt viktigt att få garantier från tillverkare och operatörer för att deras tekniska utrustning i 5G-nätet och de efterkommande versionerna inte är skadligt för vare sig människor, djur, växter eller bakterier.

En sak som håller Olle extra på tårna i just det avseendet är den studie som några av hans kollegor gjorde då de exponerade olika bakterier med mobiltelefon och Wifi-radiostrålning. I stort sett hände det inte så mycket med bakterierna men det stora orosmolnet var att de blev antibiotikaresistenta.

Myror

En studie Olle själv gjorde tillsammans med en belgisk professor var att de på ett bord lät myror bygga bo. Myrorna installerade sig som myror gör. De bygger sovplats, skapar matställe, fixar i ordning barnkammare samt ordnar utrymme för toalett.

Då professorerna placerade en mobiltelefon i Standby-läge under bordet vid barnkammaren stannade myrorna upp för att bedöma miljön oftare än då det inte fanns en lur. När myrorna sedan kände något var annorlunda flyttade de barnkammaren och ställde dit toaletten istället.

Det verkade helt enkelt som att myrorna ville att de nykläckta inte skulle befinna sig där. Varför myrorna valde att agera så skapade intressanta funderingar.

Intervjun

Det var en lärorik och bra intervju. För mig framstod Olle Johansson som oerhört kunnig och professionell vetenskapsman. Lugnt, sakligt och metodiskt la han fram sitt budskap.

Efter intervjun väcktes några följdfrågor hos mig som skulle vara bra att få reda på. Yttersta ansvaret ligger säkert hos tillverkare och operatörer. Men om det visar sig att högre frekvensbanden påverkar biologiska livet negativt ju fler master och antenner det finns i närheten.

  • Har då fastighet och markägare som upplåtit platserna för den tekniska utrustningen något ansvar?

  • Om det visar sig att antibiotikaresistensen ökar och radiostrålning bevisas vara orsaken. Vad händer då?

  • Kan det finnas andra medicinska risker som exempelvis sterilitet, sömnproblem med mera?

  • Hur fördelas ansvarsrollen så det blir lätthanterligt mellan allmänhet, myndigheter och försäkringsbolag då de kommer till skadeståndskrav och sjukersättningar?

Blev du också nyfiken om 5G där det eventuellt kan finnas biologiska risker. Se hela intervjun gjord av SwebbTV, kolla in Youtubeklippet:

 

Dela artikeln.
Annons

Vad tycker du?

Skriv kommentar
Fyll i namn