EU-pass för hund
Se till att hunden verkligen har sina vaccinationer.

Från första januari 2007 till 31 december 2018 har Statens Jordbruksverk haft 4260 ärenden som rör smuggelhundar.


Källa: Jordbruksverket

Under dessa elva år har nära 600 stycken smuggelhundar avlivats efter beslut hos Jordbruksverket. Det är i snitt en hund varje vecka som fått sätta livet till på grund av smuggling.

Sen tillkommer givetvis ett stort mörkertal om hur många hundar som avlider i följderna av otillåten införsel. De är många hundar som inte fastnar i tullen och kommer in i landet.

Vaccination

Vaccin för hund
Vaccin

Tyvärr kan smuggelhundarna många gånger bära på dolda smittor eller insjukna snabbt i olika sjukdomar eftersom de aldrig blivit vaccinerade. Sen finns det även mängder av olika parasiter som orsakar skada och lidande.

Dessa gör att riskerna med smuggelhundar ger skenande veterinärkostnader eller det värsta, hunden dör en plågsam död som kunnat undvikits.

Klicka in på Statens Veterinärmedicinska Anstalt och läs mer på:
SVA - Parasiter hos hund

Sen är smuggelhundar även en risk för den allmänna folkhälsan. Rabies är en smitta som finns i stort sett hela världen. Kommer smittan in landet och får fäste har vi ett gigantiskt problem.

Aftonbladet skrev den 6 maj 2019 en artikel om en ung kvinna i Norge som avlidit efter ha blivit biten av en hund i Asien. Kvinna dog av rabies

Myndigheterna har ett enorm ansvar att se till att hålla landet fritt från smittor och spridning. Men även vi som invånare har stort ansvar och se till att vi inte äventyrar någons hälsa.

Vi kan alla börja med att inte gynna ansvarslösa människor som varken tar ansvar eller bryr sig om andra individer.

Wilma vaccineras.
Personligt ansvar.

Hundsmugglare och oseriösa säljare är kanske inte alltid så enkelt att avslöja när det är dags att köpa hund. Men det är ändå rätt mycket du som går i tankarna att skaffa hund. kan göra för att i alla fall minimera riskerna att hamna i situationer som är dyrköpta både känslomässigt och finansiellt.

Följ Internetfoto som kommer ta upp ämnet med att köpa hund på ett tryggt sätt. RSS-prenumera gärna på sajten, följ på social media och titta gärna in med jämna mellanrum och kolla det som händer på internetfoto.se

Dela gärna det här...